Svarta madonnan - film

Maxette
Foto: Malte Olsson

“... Här är Maxette Olsson, strax efter det sanna “uppdrag” hon genomförde å församlingsbornas vägar. Hon kom med sin väninna, den världskända tysk-svenska konstnärinnan Dagmar Glemme som smyckade kapellet med väggmålningen “Svarta Jungfru Maria”, kapellet som nu blivit: “Återuppståndelsens Kyrka”, välsignad med hjälp av Monseigneur Marie-Sainte. En sann pilgrimfärd, ett kulturellt och konstnärligt äventyr. Det blev många glädjestunder av att se kapellet som var en byggnad utan liv, inte ännu invigt, förvandlas och förskönas... Väldigt vackra kort av målningarna. ...”
Meetaw 25 november 2007, den första tidningen “online” i Västindien.


Film om Svarta madonnans tillblivelse

Martinique december 2004 - januari 2005

Svarta madonnan. Dagmar Glemme, målning i kyrka på Martinique (YouTube)
Den svarta madonnan samt flera andra väggmålningar. Vi följer Dagmar Glemmes arbete från start till färdig kyrka med några klipp från gudstjänst.