Dagens skyddsängels namn

© 2007-2016 Maxette Olsson


Rättvisans ängel
Rättvisans ängel, målning av Dagmar Glemme

Du är född mellan den 16 juni och 21 juni.

Din skyddsängel heter CALIEL

Dennes väsen är maskulin

Om du vill kommunicera med din ängel säg:
Ängel CALIEL!
Att vara ärlig är att låta Dig tala genom mig och ta ansvar för mina känslor. Du är sanningen. Låt mig tjäna Dig och mina medmänniskor på det bästa gudomliga sättet!

Här är din utmärkande egenskap: ÄRLIGHET

Här är dina gåvor: Uppriktighet, Hövlighet, Rättfärdighet, Oklanderlighet, Integritet, Oskyldighet, Uppmärksamhet