Maxette

My Image

Poem inspirerat av Maxette

Detta sällsynta namn, väcker ljus och subtil doft
Som endast finns på dessa avlägsna öar,
Ett namn fullt av poesi, som du är född med.
Dina skurar av skratt, ditt vibrerande ljud, lyser upp vårt ordinära
Med all den specifika Karibiska munterheten
Och denna inneboende värme du utstrålar
Till glädje för dina vänner som samlas
Omkring dig för en alltid lyckad fest.
Denna livsglädje som du erbjuder som en gåva
Förblir djupt i mina minnen
Och kommer att överbrygga alla hinder
Jag möter på min väg till framtiden.


Sylvie Pons Stockholm,
den 27:e april 2005
Sylvie Pons är författare, poet och diplomat
(Översättning Malte Olsson)

Aktuellt


Nuet finns i glädjen att leva, denna glädje som inte har någon motsats.
Chantal Ficaja och Maxette Olsson