Non a bon-anj a-w

© 2007-2016 Maxette Olsson


L'ange de messages
L'ange de messages, Peinture de Dagmar Glemme

Ou fèt koté 14 mwa-oktòb et 18 mwa-oktòb.

Non a bon-anj a-w sé HAHAHEL

I nonm

Priyè ay:
Bon-anj HAHAHEL!
Grandè sé rikonnèt ki pou-w tout biten posib. Grandè sé osi konswa ki pouvwè a-w si enfinisab ki plis an ka ba tout moun adan, pli an ni. Vwè grandè a-w sé pouvwè an mwen! Mèsi!

Ésans-syèl ay sé: GRANDÈ

Don a-y sé: Fòs, Pasyans, Rèlijyon, Lanmou, Kwayans, Bèlté, Lapé, Gyérizon, Èspwa