Non a bon-anj a-w

© 2007-2016 Maxette Olsson


L'ange de messages
L'ange de messages, Peinture de Dagmar Glemme

Ou fèt koté 21 mwa-janvyé et 25 mwa-janvyé.

Non a bon-anj a-w sé UMABEL

I nonm

Priyè ay:
Bon-anj UMABEL!
Lanmityé sé konèt mwen-menm, pou an pé konpwann lézòt. Ou sé mèyè zanmi an mwen. Sé anba zèl a-w anka rété. An sé on bon zanmi. Toujou rédé mwen méné lézòt a konèt yo-menm pou an pé sèvi-w pimyé ankò. Mèsi!

Ésans-syèl ay sé: LANMITYÉ, BON KYÈ

Don a-y sé: Lakonsyans, Gran grèk, Lavérité, Voyaj, Sansib, Dousin, Rann sèvis, Sivité, Kyenbé pawòl