Non a bon-anj a-w

© 2007-2016 Maxette Olsson


L'ange de lumière
L'ange de lumière, Peinture de Dagmar Glemme

Ou fèt koté 18 sèktanm et 23 sèktanm.

Non a bon-anj a-w sé MENADEL

I nonm

Priyè ay:
Bon-anj MENADEL!
Trankil sé dè sav an tout fenfon an mwen ki ou ka pwotéjé mwen é an toujou anba zèl a-w. Mwen an lalimyè a-w. Sé kalmipla. Mèsi!

Ésans-syèl ay sé: TRANKIL

Don a-y sé: Touvé sa ki pèd, Fè moun ki té lwen viré ansanm, Travay, Byen, Éritaj, Vwè klè, Lanmityé, Fanmilj