Non a bon-anj a-w

© 2007-2016 Maxette Olsson


L'ange de bienvenue
L'ange de bienvenue, Peinture de Dagmar Glemme

Ou fèt koté 08 mwa-désanm et 12 mwa-désanm.

Non a bon-anj a-w sé IMAMIAH

I fanm

Priyè ay:
Bon-anj IMAMIAH!
Rann sèvis sé dabò priyé ba tout moun é bay adan sa-w ka ban mwen. Kouraj sé fè sa an ni a fè menm si an pè. Kouraj an mwen sé dè konswa é dè kwè, ki kalanswa sitiyasyon-la, ou toujou andidan-mwen é andidan tout moun. Mèsi!

Ésans-syèl ay sé: RANN SÈVIS

Don a-y sé: Bèl frékantasyon, Libèté, Lavérité, Fòs, Pasyans, Travay, Voyaj, Kouraj, Plenfòs