Non a bon-anj a-w

© 2007-2016 Maxette Olsson


L'ange de justice
L'ange de justice, Peinture de Dagmar Glemme

Ou fèt koté 16 mwa-jwen et 21 mwa-jwen.

Non a bon-anj a-w sé CALIEL

I nonm

Priyè ay:
Bon-anj CALIEL!
Bèl mannyè sé fè tansyon a-w, dousiné-w é frékanté-w adan tout moun. Rédé mwen sèvi-w an tout moun! Mèsi!

Ésans-syèl ay sé: BÈL MANNYÈ

Don a-y sé: Lavérité, Lonnè, Dousin, Bon Kyè, Lajistis, Inosans, Sansib